LỊCH THI TỐT NGHIỆP & SÁT HẠCH CẤP GPLX  THÁNG 7/2020