DANH SÁCH DỰ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ & SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 8/2020