[one_half]

HỌC LÁI XE Ô TÔ NĂM 2020

Sau 01năm thành lập, Thành công lớn nhất của TM

được tạo bởi chính việc dạy lái xe an toàn

, am hiểu luật GTĐB của hơn 100.000 học viên

sau khi kết thúc khoá học lái xe ô tô.

Tận tâm chăm sóc những học viên đã đăng ký

thi bằng lái xe tại đây, mang lại những lợi ích tốt nhất

cho học viên là những gì Thái Việt luôn theo đuổi.

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Thái Việt luôn lấy học viên làm trung tâm.

Việc học lý thuyết được tổ chức bài bản

song song với việc học thực hành.

Giáo viên nghiệp vụ cao.

XE TẬP LÁI

100% xe tập lái tại Thái Việt là xe đời mới được bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn. Hệ thống điều hòa, khử mùi hoạt động tốt để phục vụ, bảo sức khỏe cho học viên.

[1/3]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus.
[/one_third]

[one_third_last]

[1/3]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus.
[/one_third_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[two_third]

[2/3]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus. Mauris a ante.
[/two_third]

[one_third_last]

[1/3]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus.
[/one_third_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[one_fourth]

[1/4]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc.
[/one_fourth]

[one_fourth]

[1/4]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc.
[/one_fourth]

[one_fourth]

[1/4]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc.
[/one_fourth]

[one_fourth_last]

[1/4]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc.
[/one_fourth_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[one_fourth]

[1/4]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem.
[/one_fourth]

[three_fourth_last]

[3/4]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus.
[/three_fourth_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[one_fifth]

[1/5]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_fifth]

[one_fifth]

[1/5]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_fifth]

[one_fifth]

[1/5]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_fifth]

[one_fifth]

[1/5]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_fifth]

[one_fifth_last]

[1/5]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_fifth_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[two_fifth]

[2/5]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Suspendisse sem, consequat at, commodo vitae. feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus.
[/two_fifth]

[three_fifth_last]

[3/5]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus. Suspendisse quam sem, consequat at.
[/three_fifth_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[one_sixth]

[1/6]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_sixth]

[one_sixth]

[1/6]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_sixth]

[one_sixth]

[1/6]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_sixth]

[one_sixth]

[1/6]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_sixth]

[one_sixth]

[1/6]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_sixth]

[one_sixth_last]

[1/6]

Donec sed tellus in eget sapien en fringilla nonummy. Lorem ipsum sit amet. Quisque aliquam.
[/one_sixth_last]

[divider style=”double” top=”20″ bottom=”20″]

[one_sixth]

[1/6]

Donec sed tellus eget sapien en fringilla.
[/one_sixth]

[five_sixth_last]

[5/6]

Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Morbi imperdiet augue quis tellus.
Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc.
Morbi imperdiet augue quis tellus. Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque aliquam. Donec faucibus.
[/five_sixth_last]